Podstawy programowania - studia stacjonarne - Wykłady


Prezentacje z wykładów:

Uwaga: Prezentacje będą dodawane po wykładach. Kolejność omawianych zagadnień może ulec zmianie. Przypominam - przeglądanie prezentacji nie zastąpi udziału w wykładzie!


Prezentacje z wykładów archiwalne rok 2018:Laboratoria: KALKULATOR


Layout pionowy

Layout pionowy

Layout poziomy

Layout poziomyPlik activity_main.xml - w wersji pponowej layoutuPlik MainActivity.java - kod programu, wspólny dla obu layoutówLaboratoria: Próbnik kolorów


Indtrukcja do ćwiczeń: przykład_1;

 
© Artur Bartoszewski