Archirektura systemów komputerowych - Studia zaoczne - Ćwiczenia

Kilka słów wstępu

Tematyka laboratoriów odbiega nieco od tematyki wykładów (pozwoli to uniknąć ich powtarzania). Na laboratoriach zajmiemy sie architektura komputerów widzianą "oczami użytkownika".

Ćwiczenie 1: Wstęp

Tematyka ćwiczenia:

 • Organizacja ćwiczeń
 • Omówienie i przydział tematów

Lista tematów: Tematy ćwiczeń.

Ćwiczenie 2: Karta Graficzna

Tematyka ćwiczenia:

 • Ray tracind vs. rendering
 • Metoda generowani grafiki 3D
 • Rozwój kart graficznych
 • Współpraca wielu kart graficznych
 • Direct-X i OpenGl

Prezentacja z cwiczeń: cwiczenie 1.pdf

Ćwiczenie 3: Karty dżwiękowe

Tematyka ćwiczenia:

 • Cyfrowy zapis dzięku
 • Metody generowania dzwięku
 • Rozwój kart dzwiękowych
 • Dzwięk 3D

Prezentacja z cwiczeń: cwiczenie 2.pdf

Ćwiczenia 4 - 9:

Kolejne ćwiczenia przygotowywane są przez studentów.

Kolejność prezentacji:

 1. Modernizacja, dostosowywanie i „tuning” komputera
 2. Nowe technologie układów HID (Human Interface Device)
 3. Dyski twarde
 4. Nośniki danych (z wyłączeniem HDD)
 5. Komputery mobilne
 6. Sieci lokalne
Szczegółowe zagadnienia dla tematów prezentacji: Tematy ćwiczen.pdf

 
© Artur Bartoszewski