Budowa i zasada działania komputera - Kierunek: Pedagogika - Wykłady

Kilka słów wstępu

Przedmiot "Budowa i zasada działania komputera" ma (zgodnie z nazwą) dać studentom podstawową wiedzę o budowie i zasadzie działania komputerów PC. Studenci będą też mogli zapoznać się (teoretycznie i w miarę możliwości praktycznie) z zasadami montażu i konserwacji, oraz podstawami serwisowania komputera.

Matriały i przykłady z wykładów:

Wykład 1:

Uwaga: Prezentacje będą dodawane po wykładach. Kolejność omawianych zagadnień może ulec zmianie. Przypominam - przeglądanie prezentacji nie zastąpi udziału w wykładzie!

 
© Artur Bartoszewski