Wizytówka

dr Artur Bartoszewski

Stanowisko:

Adiunkt

Afiliacja:

Katedra Informatyki

Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

ul. Malczewskiego 20a
26-600 Radom

Kontakt

E-mail: artur.bartoszewski@uthrad.pl

Przedmioty, które prowadzę:

Aktualnie:

  • Architektura komputerów
  • Programowanie aplikacji mobinych (Java dla systemu Android)
  • Podstawy Programowania (c i c++)
  • Wizualne systemy programowania (C# i .NET)

Archiwum:

  • Komunikacja człowiek-komputer
  • Podstawy informatyki
  • Wprowadzenie do baz danych
  • Techniki multimedialne
  • Języki programowania c i c++
  • Podstawy programowania - Pascal

Co znajdziesz na mojej stronie?

Zamieszczam tu materiały przeznaczone dla studentów:

Z czasem pojawi się też trochę linków do stron poświęconych poruszanej tu tematyce (a także do stron moim zdaniem przydatnych i ciekawych).

P.S. Nie chciałbym, aby ktoś pomyślał, że prezentacje tu zamieszczone mogą zastąpić wykład, a instrukcje udział w laboratoriach. Nie są one podręcznikiem! Mogą jednak pomóc w powtórzeniu wiadomości lub też uzupełnieniu ewentualnych luk.