Komunikacja człowiek-komputer - studia zaoczne - Laboratorium

Kilka słów wstępu

W trakcie laboratoriów wykonujemy 2 projekty. Każdy projekt to dwa zajęcia (2 razy po 2 godziny). Zajęcia pierwsze poświęcone będą na przedstawienie i omówienie projektu, a spotkanie drugie to przedstawienie i dyskusja wyników.

Projekt 1: System oceniania funkcjonalności serwisów WWW

Temat projektu: Oceniamy wybrane serwisy księgarni internetowych.

Cel projektu: Celem ćwiczenia jest zademonstrowanie sposobu oceny i porównywania serwisów internetowych.

Wprowadzenie: Dokument "ocena strony amazon.pdf" jest przykładem analizy funkcjonalności strony internetowej zaczerpniętym z książki: J. Nielsen; M. Tahir; Funkcjonalność stron WWW, 50 witryn bez tajemnic" Ta metoda analizy stron wymaga jednak dużej wiedzy i praktyki.
W naszym ćwiczeniu posłużymy się przygotowanym na podstawie badań J. Nielsena narzędziem do oceny funkcjonalności stron WWW. Jest nim zestaw pytań, zawarty w dokumencie "system oceny stron www.rtf".

Materiały do projektu:

Projekt 2: Projekt funkcjonalny witryny internetowej

Temat projektu: Przygotowanie projektu i makiety serwisu WWW

Cel projektu: Celem ćwiczenia jest poznanie metod przygotowywania projektów i makiet witryn internetowych.

Wprowadzenie: Zadaniem studentów jest przygotowanie projektu i makiety serwisu hipotetycznej firmy (dane firmy, założenia biznesowe strony, grupa docelowa odbiorców i inne wytyczne projektu zawarte są w instrukcji). Celem tworzenia takiej makiety jest przygotowanie ścisłych i jednoznacznych wytycznych dla programistów tworzących witrynę (najczęściej jest to firma zewnętrzna). Dobrze wykonany projekt powinien więc pozwalać czytelnikowi jasno wyobrazić sonie układ i zawartość serwisu.

Narzędzia: Pakiet Corel (lub dowolne inne narzędzia graficzne - przy załorzeniu eksportu wyników do formatu PDF).

Materiały do projektu:

 
© Artur Bartoszewski