Komunikacja człowiek-komputer - studia stacjonarne


Wykłady:Matriały multimedialne do wykładów:

Wykład 2: EyeTracking


Uwaga: Prezentacje będą dodawane po wykładach. Kolejność omawianych zagadnień może ulec zmianie. Przypominam - przeglądanie prezentacji nie zastąpi udziału w wykładzie!


Ćwiczenia:Kilka słów wstępu

W trakcie laboratoriów wykonujemy 3 projekty. Każdy projekt to dwa zajęcia (zajęcia pierwsze poświęcone będą na przedstawienie i omówienie projektu, zajęcia drugie to przedstawienie i dyskusja wyników).

Projekt 1: System oceniania funkcjonalności serwisów WWW

Temat projektu: Oceniamy wybrane serwisy księgarni internetowych.

Cel projektu: Celem ćwiczenia jest zademonstrowanie sposobu oceny i porównywania serwisów internetowych.

Wprowadzenie: Dokument "ocena strony amazon.pdf" jest przykładem analizy funkcjonalności strony internetowej zaczerpniętym z książki: J. Nielsen; M. Tahir; Funkcjonalność stron WWW, 50 witryn bez tajemnic" Ta metoda analizy stron wymaga jednak dużej wiedzy i praktyki.
W naszym ćwiczeniu posłużymy się przygotowanym na podstawie badań J. Nielsena narzędziem do oceny funkcjonalności stron WWW. Jest nim zestaw pytań, zawarty w dokumencie "system oceny stron www.rtf".

Materiały do projektu:

Projekt 2: Projekt funkcjonalny witryny internetowej

Temat projektu: Przygotowanie projektu i makiety serwisu WWW

Cel projektu: Celem ćwiczenia jest poznanie metod przygotowywania projektów i makiet witryn internetowych.

Wprowadzenie: Zadaniem studentów jest przygotowanie projektu i makiety serwisu hipotetycznej firmy (dane firmy, założenia biznesowe strony, grupa docelowa odbiorców i inne wytyczne projektu zawarte są w instrukcji). Celem tworzenia takiej makiety jest przygotowanie ścisłych i jednoznacznych wytycznych dla programistów tworzących witrynę (najczęściej jest to firma zewnętrzna). Dobrze wykonany projekt powinien więc pozwalać czytelnikowi jasno wyobrazić sonie układ i zawartość serwisu.

Narzędzia: Pakiet Corel (lub dowolne inne narzędzia graficzne - przy załorzeniu eksportu wyników do formatu PDF).

Materiały do projektu:

Projekt 3: Projekt interfejsu użytkownika dla programu komputerowego

Temat projektu: Przygotowanie projektu i makiety GUI dla programu typu bazodanowego

Cel projektu: Zapoznanie się z problematyką analizy i projektowania graficznych interfejsów użytkownika w programach komputerowych.

Wprowadzenie: Zadaniem jest wykonani projektu funkcjonalnego i makiety interfejsu programu komputerowego typu bazodanowego. Projekt tego typu zawiera podstawowe funkcjonalności (możliwości programu) oraz interfejs użytkownika (wygląd okien). Założenia projektu oraz wymagania opisane są w załączonej instrukcji.

Narzędzia: MS Visio (można posłużyć się także dowolnym wizualnym środowiskiem programistycznym np. Delphi).

Materiały do projektu:

 
© Artur Bartoszewski