Programowanie obiektowe - studia stacjonarne - Wykłady

29.06.2018 Wyniki egzaminu

Wyniki egaminu: Oceny Programowanie obiektowe 2018.pdf

Informacje:
Za dobrą frekwencję na wykładach doliczałem do 3 pkt. do uzyskanego wyniku (zależnie od ilczby nieobecności).

Prezentacje z wykładów:

Uwaga: Prezentacje będą dodawane po wykładach. Kolejność omawianych zagadnień może ulec zmianie. Przypominam - przeglądanie prezentacji nie zastąpi udziału w wykładzie!

Programy z wykładów:

 
© Artur Bartoszewski