Programowanie obiektowe - studia stacjonarne - Wykłady

Prezentacje z wykładów:

Uwaga: Prezentacje będą dodawane po wykładach. Kolejność omawianych zagadnień może ulec zmianie. Przypominam - przeglądanie prezentacji nie zastąpi udziału w wykładzie!

Programy z wykładów:

Wykład 1 wskaźniki i zmienne dynamiczne:
  Dynamiczne tworzenie tablic;
  Tablica wskaźników do zmiennych dynamicznych;

Wykład 2 Struktury; Dynamiczne alokowanie struktur:
  Tablica dynamicznych struktur (zmiennych typu struct);

Wykład 3 Klasy część 1:
  Klasa osoba;
  Klasa osoba;

Wykład 4 Klasy część 2:
  Klasa Równanie kwadatowe;

Wykład 7 Składnik statyczne klas
  Pola statyczne - automatyczne dodawanie ID;

Wykład 8 Dziedziczenie
  Dziedziczenie wielokrotne;
  Zagnieżdzanie klas (bez dziedziczenia);

Wykład 12 Przeciążanie operatorów:
  Działania na wartościach RGB;
  Działania na liczbach zespolonych;

Wykład 14 Listy jednokierunkowe:
  Klasa Lista osób;


Wykłady online:

Wykład 4: Klasy cz 2 - Konstruktor i destruktor, przesłanianie elementów klas, wskaźnik this:


Wykład 5: Klasy cz 3 - Konstruktor c.d., przeciążanie metod i konstruktorów


Wykład 6: Klasy cz 4 - Przesyłanie obiektów do funkcjiWykład: - Funkcje zaprzyjaźnioneWykład: - Pola statyczne klas


Laboratoria online:

Laboratorium 1
Zadanie do samodzielnego wykonania:   Treść zadania;
Przykład: Przesłanianie elementów klas, wskaźnik this:Laboratorium 2
Zadanie do samodzielnego wykonania:   Treść zadania;
Przykład: Generator liczb pseudolosowych wzorowany na C#Laboratorium 3
Przykład: Klasa która zapisuje do pliku logi (informacje o czasie utworzenia i usunięcia obiektów)Laboratorium 4
Przykład: Klasa realizująca kolejkę LIFO (stos)

 
© Artur Bartoszewski