Architektura komputerów - studia podyplomowe - Wykład

Tematy do testu zaliczeniowego:

 • Cyfrowe dane (str. 2-3)
 • Układ cyfrowy a komputer (str. 5-7)
 • Model von Neumana (str. 12-16)
 • Najprostszy schemat komputera (str. 18-19)
 • Magistrala (str. 23)
 • Pamięcią o dostępie swobodnym (str. 3)
 • Pamięć RAM i ROM (str. 4)
 • Pamięci dynamiczne i statyczne (pojęcie i zastosowanie - bez schematów
 • Kości pamięci - wyjęcia i wyjścia (rys str. 9)
 • Definicje: adres; słowo i organizacja pamięci,
 • Obsługa pamięci DRAM (należy umieć opisać rysunek ze strony 19)
 • Odświeżanie pamięci DRAM (definicja)
 • Jednostka arytmetyczno-logiczna (str. 3-4)
 • Schemat blokowy mikroprocesora (I) (str. 5-7)
 • Rejestry specjalne (str. 9)
 • Schemat procesora (II) (str. 17-23) - trzeba umieć opisać schemat (będzie narysowany) i wymienić zadania poszczególnych bloków
 • Architektura RISC i CISC - (str. 26-27)
 • Stos (str. 32-33).
 • Zasada przetwarzania potokowego (str. 35-36)
 • Organizacja pamięci CHAHE (str. 42)
 • Procesory logiczne i fizyczne (rysunki ze stron 46, 47
 • Układy we/wy (str. 5)
 • Układy wejścia/wyjścia współadresowane z pamięcią operacyjną (str. 6 - bez rysunków)
 • Układy wejścia/wyjścia izolowane (str. 8 - bez rysunków)
 • Rodzaje operacji we/wy
 • Sterownik przerwań - definicja i zadania (str. 21)
 • Tablica wektorów przerwań - definicja
 • Operacje wejścia-wyjścia z pośrednim sterowaniem przez procesor (DMA) (str. 24)
 • USB (strony: 3; 6; 7; 8; 9)
 • Proces modulacji i demodulacji
 • FAT, sektor, klaster - definicje
 • Kluczowe obszary dysku (str. 10)

UWAGA! Pisząc „definicja” mam na myśli zrozumienie, a nie formułkę wkutą na pamięć. To mogą być pytania wyboru dotyczące jakiejś cechy wynikającej wprost z podanej definicji. np.: Czy pamięć ROM jest pamięcią o dostępie swobodnym?
Opis „str. xx” dotyczą numerów slajdów w odpowiednich prezentacjach.

 
© Artur Bartoszewski