Podstawy programowaniaq - Studia zaoczne - ćwiczenia

Kilka słów wstępu

Na tej stronie umieszczał będę przykłady z zajęć (niektóre z rozwiązaniami). Proszę jednak pamiętać, że ich przejrzenie nie zastąpi uczestnictwa w zajęciach - jeszcze nikt nie nauczył się programować przeglądając gotowe programy.

Laboratoria są uzupełnieniem wykładu i ćwiczeń. Uczestniczenie we wszystkich zajęciach zapewni Pastwu konieczne podstawy. Jeżeli dodacie do tego dużo samodzielnej pracy (i trochę pasji) macie szansę zostać dobrymi programistami.

Ćwicenie 1

Tematyka: Algorytmy - część I.

Przykłady:

 • Algorytm liniowy - wczytuje dwie liczby i dodaje je do siebie. Rozwiązanie.
 • Algorytm rozgałęziony - wczytuje dwie liczby i dzieli pierwszą przez drugą (z uwzględnieniem dzielenia przez zero). Rozwiązanie.
 • Algorytm rozgałęziony - wczytuje dwie liczby i podaje, która z nich jest większa (z uwzględnieniem równości). Rozwiązanie.
 • Algorytm iteracyjny - wczytuje liczbę naturalna „n” i wypisuje n kolejnych liczb począwszy od liczby 1. Rozwiązanie.
 • Algorytm iteracyjny - wczytuje liczbę naturalną „n” a następnie wczytuje n kolejnych i wylicza ich sumę (algorytm nie uwzględnia n=0). Rozwiązanie.
 • Algorytm iteracyjny - wczytuje liczbę naturalną „n” a następnie wczytuje n kolejnych i wylicza ich średnią (algorytm działa także dla n=0 oraz n<0). Rozwiązanie.

Ćwiczenie 2

Tematyka: Algorytmy - przyklady iteracji, tablice.

Przykłady:

 • Program ma wypisać n elementów ciągu Fibonacciego.
  Gdzie n jest liczbą naturalną większą od 2. Ciąg Fibonacciego - ciąg liczb naturalnych określony w sposób następujący: pierwszy wyraz i drugi wyraz są równe 1, każdy następny jest sumą dwóch poprzednich.
  1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181.

  Rozwiązanie.
 • Algorytm wczytuje z klawiatury liczby naturalne i zlicza ich sumę. W momencie podania pierwszej liczby ujemnej algorytm przerywa wczytywanie liczb i podaje średnią (algorytm ze strażnikiem). Rozwiązanie.
 • Algorytm wczytuje liczbę naturalną n, a następnie wczytuje n-liczb i zapamiętuje je w tablicy „Tablica”. Po zakończeniu wczytywania algorytm wypisuje zawartość tablicy. Rozwiązanie.
 • Algorytm wczytuje liczbę naturalną n, a następnie wczytuje n-liczb i zapamiętuje je w tablicy „Tablica”. Po zakończeniu wczytywania algorytm wypisuje zapamiętane w tablicy liczby w kolejności odwrotnej do wczytywania. Rozwiązanie.
 • Algorytm wczytuje liczbę naturalną x i zamienia ją na postać binarną. Wersja uproszczona - cyfry binarne wypisywane są w kolejności odwrotnej. Rozwiązanie.
 • Algorytm wczytuje liczbę naturalną x i zamienia ją na postać binarną. Wersja pełna– cyfry binarne wypisywane są we właściwej kolejności. Rozwiązanie.

Ćwiczenie 2

Tematyka: Algorytmy - liczby losowe, tablice.

Przykłady:

 • Algorytm wczytuje do tablicy ciąg liczb naturalnych. Wczytywanie kończy się, gdy podana zostaje liczba ujemna. Następnie algorytm wypisuje średnią liczb zapisanych w tablicy. Rozwiązanie.
 • Algorytm wczytuje 2 liczby (a,b) i jeżeli tworzą one zakres (b>a) losuje 10 liczb całkowitych z tego zakresu. Rozwiązanie.

Algorytm wczytuje do tablicy ciąg liczb naturalnych. Wczytywanie kończy się, gdy podana zostaje liczba ujemna. Następnie algorytm wypisuje średnią liczb zapisanych w tablicy. Algorytm wczytuje 2 liczby (a,b) i jeżeli tworzą one zakres (b>a) losuje 10 liczb całkowitych z tego zakresu.
 
© Artur Bartoszewski