Podstawy programowania - Studia dzienne - Laboratoria

Kilka słów wstępu

Na tej stronie umieszczał będę przykłady z zajęć (niektóre z rozwiązaniami). Proszę jednak pamiętać, że ich przejrzenie nie zastąpi uczestnictwa w zajęciach - jeszcze nikt nie nauczył się programować przeglądając gotowe programy.

Laboratoria są uzupełnieniem wykładu i ćwiczeń. Uczestniczenie we wszystkich zajęciach zapewni Wam konieczne podstawy. Jeżeli dodacie do tego dużo samodzielnej pracy (i trochę pasji) macie szansę zostać dobrymi programistami.

Materiały dodatkowe:

Podręczny przegląd poleceń języka PASCAL - pobierz.

Zadania z wejściówek - do samodzielnego przećwiczenia - pobierz.

Zadania do samodzielnego przećwiczenia - Zadania Bardzo proste, do przećwiczenia poszczególnych operacji w rodzaju: posługiwanie się pętlami, czy też przeglądanie tablic. pobierz.

Zadania do samodzielnego przećwiczenia - przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się na kolokwium. pobierz.


I. Zapis algorytmów

Tematyka: Algorytmy - schematy blokowe prostych algorytmów

Przykłady:

 • Algorytm liniowy - wczytuje dwie liczby i dodaje je do siebie. Rozwiązanie.
 • Algorytm rozgałęziony - wczytuje dwie liczby i dzieli pierwszą przez drugą (z uwzględnieniem dzielenia przez zero). Rozwiązanie.
 • Algorytm rozgałęziony - wczytuje dwie liczby i podaje, która z nich jest większa (z uwzględnieniem równości). Rozwiązanie.
 • Algorytm iteracyjny - wczytuje liczbę naturalna „n” i wypisuje n kolejnych liczb parzystych począwszy od liczby 2 (wersja I - algorytm nie uwzględnia n=0). Rozwiązanie.
 • Algorytm iteracyjny - wczytuje liczbę naturalna „n” i wypisuje n kolejnych liczb parzystych począwszy od liczby 2 (wersja II - podaje prawidłowy wynik dla n=0). Rozwiązanie.

 • Algorytm wczytuje z klawiatury liczbę naturalną "n", a następnie wczytuje n-liczb i wylicza ich średnią. Rozwiązanie.
 • Algorytm wczytuje z klawiatury liczby naturalne i zlicza ich sumę. W momencie podania pierwszej liczby ujemnej algorytm przerywa wczytywanie liczb i podaje średnią (algorytm ze strażnikiem). Rozwiązanie.
 • Algorytm wczytuje liczbę naturalną n, a następnie wczytuje n-liczb i zapamiętuje je w tablicy „Tab”. Po zakończeniu wczytywania algorytm wypisuje zapamiętane w tablicy liczby w kolejności odwrotnej do wczytywania. Rozwiązanie.
 • Algorytm wczytuje liczbę naturalną x i zamienia ją na postać binarną. Wersja uproszczona - cyfry binarne wypisywane są w kolejności odwrotnej. Rozwiązanie.
 • Algorytm wczytuje liczbę naturalną x i zamienia ją na postać binarną. Wersja pełna– cyfry binarne wypisywane są we właściwej kolejności. Rozwiązanie.

II. Podstawowe konstrukcje; Instrukca warunkowa IF...THEN

Tematyka: Podstawowe konstrukcje programistyczne – instrukcje wyboru i pętle.

Przykłady:

 • Wypisywanie tekstu na ekran: • Zmienne, operacje arytmetyczne, instrukcje wejścia/wyjścia:

 • Zmienne, operacje arytmetyczne, instrukcje wejścia/wyjścia:

 • Instrukca warunkowa IF...THEN
  - dzielenie z zabezpieczeniem przed dzieleniem przez zero.

 • Maksimum z trzech liczb:

 • Róznanie kwadratowe:

III. Iteracje

Tematyka: Pętle FOR, REPEAT...UNTIL, WHILE...DO.

Przykłady:

 • Program wypisuje 1000 kolejnych liczb

 • Program wypisuje n liczb losowych z zakresu -1000 do 1000

 • Program wygeneruje tabliczkę mnożenia (pętla wewnątrz pętli)

 • Program rysuje piramidę z gwiazdek (n-elementową)

 • Program sprawdza, czy podana liczba jest liczbą pierwszą

 • Wczytuje liczby z klawiatury, aż do chwili podania pierwszej liczby ujemnej. Wylicza sumę i średnią podanych liczb. (wersja z pętlą WHILE oraz wersja z pętlą REPEAT..UNTIL) • Prosta gra - program losuje liczbę, uzytkownik zgaduje (program podpowiada i liczy próby).

 • Program ma wypisać n elementów ciągu Fibonacciego.
  Gdzie n jest liczbą naturalną większą od 2. Ciąg Fibonacciego - ciąg liczb naturalnych określony w sposób następujący: pierwszy wyraz i drugi wyraz są równe 1, każdy następny jest sumą dwóch poprzednich.
  1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181.

  Algorytm

IV. Tablice

Tematyka: Typ tablicowy.

Przykłady:

 • Zamiana liczby dziesisiętnej na postać binarną.

 • Program wypisuje n liczb losowych z zakresu -1000 do 1000

 • Losowanie totolotka (6 z 47).

Animacje

Tematyka: Animacje

Przykłady:

 • Animowana piłeczka w trybie tekstowym. Odbija się od brzegów ekranu.

 
© Artur Bartoszewski