Podstawy programowaniaq - Studia zaoczne - Laboratoria

Kilka słów wstępu

Na tej stronie umieszczał będę przykłady z zajęć (niektóre z rozwiązaniami). Proszę jednak pamiętać, że ich przejrzenie nie zastąpi uczestnictwa w zajęciach - jeszcze nikt nie nauczył się programować przeglądając gotowe programy.

Laboratoria są uzupełnieniem wykładu i ćwiczeń. Uczestniczenie we wszystkich zajęciach zapewni Państwu konieczne podstawy. Jeżeli dodacie do tego dużo samodzielnej pracy (i trochę pasji) macie szansę zostać dobrymi programistami.

Laboratorium 1

Tematyka: Środowisko programistyczne Turbo Pascal.

Podręczny przegląd poleceń języka PASCAL - pobierz.

Laboratorium 2

Tematyka: Turbo Pascal - podstawy.

Przykłady:

 • Wypisywanie tekstu na ekran:

 • Zmienne, instrukcje wejścia/wyjścia:

 • Instrukca warunkowa IF...THEN:

 • Instrukcja wyboru wielokrotnego. Program Wczytuje numer dnia i wypisuje słownie jego nazwę.

Laboratorium 3

Tematyka: Iteracje.

Przykłady:

 • Pętla FOR. Program wypisuje 100 kolejnych liczb parzystych.

 • Zamiana liczby dziesisiętnej na postać binarną.

 • Program ma wypisać n elementów ciągu Fibonacciego.
  Gdzie n jest liczbą naturalną większą od 2. Ciąg Fibonacciego - ciąg liczb naturalnych określony w sposób następujący: pierwszy wyraz i drugi wyraz są równe 1, każdy następny jest sumą dwóch poprzednich.
  1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181.

  Algorytm

  • Program wczytuje 2 liczby (a,b) i jeżeli tworzą one zakres (b>a) losuje 10 liczb całkowitych z tego zakresu.

 
© Artur Bartoszewski