Podstawy programowania - studia zaoczne - Wykłady

Materiały dodatkowe:

Podręczny przegląd poleceń języka PASCAL - pobierz.


Programy z wykładów:

wykład 6: przykład_1; przykład_2, przykład_3

wykład 7: przykład_1, przykład_2, przykład_3, Fraktal

wykład 9 - Pliki: przykład_1, przykład_2, przykład_3, przykład 4, przykład_5, przykład_6,


Prezentacje z wykładów:

Uwaga: Prezentacje będą dodawane po wykładach. Kolejność omawianych zagadnień może ulec zmianie. Przypominam - przeglądanie prezentacji nie zastąpi udziału w wykładzie!

 
© Artur Bartoszewski