Podstawy programowania - studia stacjonarne - Wykłady

06.02.2018 Wyniki egzaminu - termin 1

Wyniki egaminu uzupełnione o "termin 1": podstawy_programowania_oceny_18.pdf

Informacje:
Na egzaminie można było uzyskać 22 pkt. - ocena 3 od 11 pkt.
Termin egzaminu poprawkowego - 12.02.2018r. g 10.00 sala 106 "Olimp"

02.02.2018 Wyniki egzaminu

Wyniki egaminu "Terminn 0": podstawy_programowania_oceny_18.pdf

Informacje:
Na egzaminie można było uzyskać 29 pkt. - ocena 3 od 14 pkt. Ponieważ to "zerówka" ocen niedostatecznych nie wpisuję.
Za dobrą frekwencję na wykładach (mniej niż dwie odnotowane nieobecności) doliczałem 5 pkt. do uzyskanego wyniku.
Kolejny termin egzaminu - 05.02.2018r. g 12.00 sala 106 "Olimp"


Prezentacje z wykładów:

Uwaga: Prezentacje będą dodawane po wykładach. Kolejność omawianych zagadnień może ulec zmianie. Przypominam - przeglądanie prezentacji nie zastąpi udziału w wykładzie!

Programy z wykładów:

 
© Artur Bartoszewski